top of page
florire-logo_edited.jpg

VAPAUTA VOIMAVARASI

Voimavaroja vapauttavan coachingin ja kukoistavan johtamisen asiantuntijaverkosto

Florire Oy auttaa sinua ja organisaatiotasi saavuttamaan tavoitteet ja luomaan hyvinvoivaa tuloskulttuuria. Olemme yli 30 vuoden kulkeneet asiakkaidemme rinnalla suurissa rakennemuutoksissa, strategioiden viemisessä arkeen ja johtajuuden kehittämisessä sisäisiä voimavaroja vapauttamalla.

Floriren konsulttiverkosto toimii kaikilla mantereilla.

KEITÄ ME OLEMME?

Autamme asiakkaitamme onnistumaan levollisesta läsnäolosta käsin

Florire Oy Helsingissä toimiva, vuonna 1985 perustettu coachingin ja johtajuuden asiantuntijatalo. Tarkoituksemme on parantaa suomalaista työelämää vapauttamalla mielen sisäisiä voimavaroja, tukemalla kasvua johtajuudessa sekä tukemalla organisaatioita strategisten ja operatiivisten muutosten toteutuksessa arjessa.  

 

Toimintaperiaatteemme on aito välittäminen koko sydämellä ja tilanteiden aistiminen levollisesta läsnäolosta käsin.

Florire mk7.jpg
Etusivu: About

RESILIENSSIÄ ESTEITÄ POISTAMALLA

Meillä kaikilla on hetkiä, jolloin kehomme on jännittynyt, ajatuksemme poukkoilevat ja teemme hätäisiä ratkaisuja. Usein niihin liittyy vaatimuksia itsen ja muiden suhteen, negatiivisia ajatuksia ja putkittunutta toimintaa. Kun vaatimus kaappaa mielemme, aivojemme verkostoista jopa kaksi kolmasosaa sulkeutuu ulos. Ei ihme, että välillä ahdistaa.

Floriren konsultit Keijo ja Monica Halinen ovat ylivireystilojen purkamisen ja mielen sisäisten esteiden avaamisen asiantuntijoita.

Etusivu: Text

VOIMAANNUTTAVA COACHING

Itsensä johtaminen - työssä onnistuminen - tasapaino elämässä
 

Jatkuva kiire, paineita monesta suunnasta, omat vaatimuksemme itseämme ja toisia kohtaan, juuttuminen ylivireystilaan, unen kärsiminen, liian vähän aikaa itselle ja läheisille: tunnistatko joitakin tekijöitä omassa työssäsi ja/tai elämässäsi?

Jos tunnistat, tutkitusti tehokkaisiin lähestymistapoihin perustuva Florire coaching auttaa.

Floriren kokeneet coachit Keijo ja Monica Halinen sekä verkostomme auttavat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Keijo.jpg

UUTTA !

I-SYSTEM MASTER COACH OHJELMA COACHEILLE JA TYÖNOHJAAJILLE
on työn alla yhteistyössä Sari Vuohtoniemen (True Potential Oy) ja Utahin yliopiston I-System Instituutin kanssa. Klikkaa "Ota Yhteyttä", niin saat lisätietoja.

Etusivu: Text

TUKEA HAASTAVISSA TILANTEISSA

Kuuluuko yrityksesi niihin 30% suomalaisista yrityksistä, joilla on suunnitelma, miten auttaa työntekijöitä liian stressaavissa tilanteissa (70 %:lla yrityksistä on suunnitelma väkivallan ja työpaikkakiusaamisen varalta).

Jopa joka toinen suomalainen kärsii ajoittain häiritsevistä univaikeuksista ja joka neljäs kärsii jatkuvista uniongelmista. Univaikeudet heikentävät työsuoritusta huomattavan paljon. Kognitiiviset taidot, kuten muisti ja tarkkaavaisuus, sekä sosiaaliset taidot heikentyvät pienestäkin univajeesta.

Kokeneen coachin ja monialaisen psykoterapeutin osaaminen auttaa kohtaamaan vaikeuksia sekä nukkumaan ja voimaan paremmin.

Monica-4413-crop_edited.jpg
Etusivu: Text
AdobeStock_296003854 (1).jpeg

JOHTAMISEN MONIPUOLINEN KEHITTÄMINEN

Useimmilla ihmisillä on jo avaimet hyvään johtajuuteen, jolloin levollinen läsnäo on paras lähtökohta kehittämiselle. Silloin erilaiset taidot ja näkökulmat tulevat arjessa tehokkaaseen käyttöön.

​Lähestymistapojamme yksilöiden, yksiköiden ja tiimien johtamisessa ovat mm.:

Mind-Body Bridging

Integral Coaching

Radikaali yhteistyö

Enneagrammi

Tilannejohtaminen

DiSC-profiilit (Wiley'n hyvin validoima)

Jne.

Etusivu: Text

Sosiaalinen levottomuus ja vastakkainasettelujen purkaminen 

Inhimillisen käyttäytymisen I-systeemimalli (kirja julkaistaan kevään 2024 aikana)

 

Oletko joskus miettinyt, miksi vastakkainasettelut (minä/sinä, me/he) yhteiskunnassa, sosiaalisessa mediassa, organisaatioissa ja ihmisten välillä ajoittain ryöpsähtävät esiin? Ja miten näitä haasteita voitaisiin ratkaista.

Sosiaalinen levottomuus – kirja (Social Unrest) etsii vastauksia näihin kysymyksiin. Kirja käsittelee sosiaalisen ja yhteiskunnallisen levottomuuden juurisyitä, jotka estävät mielenrauhaa ja ristiriitojen sovittamista arjessa sekä yksilö-, ryhmä- että organisaatiotasoilla.

Kirjan aiheita ovat mm.:

  • Olemassaolon verkko ja luonnollinen toiminta

  • Minä- ja identiteettikeskeisen todellisuuden syntyminen (I-Centered Reality)

  • Dualistinen ja erillisyyden ykseys (non-dual functioning)

  • Mielen ja kehon yhteyden rakentuminen

  • Mikä estää meitä toimimasta luonnollisen toiminnan tilassa, jossa voimavaramme ovat optimaalisesti käytettävissämme?

  • Yhteisöllisyyden periaatteet ja haasteet – mistä ristiriidat syntyvät
     

Kirjan kirjoittajia ovat fyysikko, lääkäri, psykiatri ja Utahin yliopiston psykiatrian dosentti Stanley Blockin ja hänen puolisonsa Carolyn Bryant Block. Heidän elämäntyönsä mielen ja kehon yhteydestä (Mind-Body Bridging) ja siihen liittyvästä tutkimuksesta huipentui heidän yhdessä professori Derrik Tollefsonin ja tutkija Guy du Plessiksen kanssa kirjoittamaansa kirjaan Social Unrest, joka julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 2020. 

Kirjan suomensi johdon valmentaja ja Executive coach Keijo Halinen vuosina 2020–2022. Keijo Halinen on M.Sc. (Management), ekonomi, Integral Master Coach ja Mind-Body Bridging Coach. Keijo on opiskellut myös psykoterapiaa, ryhmäpsykoterapiaa ja lyhytterapiaa. Suomen Mind-Body Bridging –yhdistyksen Sosiaalinen levottomuus opintopiiri on tukenut käännöstyötä.

Lisätietoja: keijo.halinen@florire.fi.

Etusivu: Contact
bottom of page