Kukoistus ja tulokset syntyvät pienistä suurista asioista - Florire coaching

Haastamme kasvamaan ihmisenä ja vapauttamaan voimavarat tulokselliseen toimintaan.

Florire coaching - Palaudu, Uudistu, Kehity (PUK) - perustuu Integral Coaching lähestymistapaan. Sen avaimia ovat asiakkaan näkeminen tarkasti ja kyky nähdä maailma asiakkaan silmin sekä henkilökohtaisen kasvun ja työn tavoitteiden nivominen saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Uskomme, että uusien polkujen avaaminen ja tuloksellisuus muuttuvassa toimintaympäristössä syntyvät arjen kasvusta ihmisenä, kyvystä avautua muutokseen ja yhteisestä tiestä tulevaisuuteen.

Florire Oy on suomalainen rinnalla kulkijoiden talo, joka oivalluttaa muutoksiin ja vapauttaa voimavaroja. Kansainvälinen verkostomme auttaa maailmalla yli 30 kielellä ja yli 30 maassa.

Keijo Halinen, keijo.halinen@florire.fi, +358 41 4400101
Monica Halinen, monica.halinen@gmail.com, +358 40 4139293