Arvostava johtaminen

Arvostavan johtamisen ja esimiestyön koulutuskokonaisuus koostuu useammasta asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitävästä moduulista. Koulutuksessa voidaan keskittyä esimiehen kehittämiseen mutta myös parantaa tiimin vuorovaikutusta erilaisten harjoitteiden avulla.

Koulutus voidaan toteuttaa 1 -2 päivän tiiviinä kertakoulutuksena moduuleittain tai pidempikestoisena kokonaisuutena, johon varataan aikaa puolesta vuodesta vuoteen.