Workplace DiSC® ja Everything DiSC® Work of Leaders

Onnistuminen vuorovaikutuksessa ja esimiestyössä riippuu kyvystä toimia tuloksellisesti toisten ihmisten kanssa. DiSC® valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta omasta ja muiden käyttäytymisestä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa tehokkaammin ja näin valjastaa tehokkaammin yksilöiden erilaisuus tuloksentekoon.

DiSC® -käyttäytymismallilla (Dominance/Hallitseva - Influence/Vaikuttava  - Steadiness/Vakaa - Conscientiousness/Tunnontarkka) tarkastellaan ihmisten erilaisuutta ja malli auttaa ymmärtämään yksilöiden erilaisia toimintatapoja.   

Kaikki osallistujat saavat oman DiSC®  -käyttäytymisprofiilin, joka auttaa ymmärtämään omia taipumuksia.  Laajennettu raportti antaa eväitä mm. johtamisen kehittämiseen ja haastavien tilanteiden kohtaamiseen. Erilaiset harjoitteet ja ryhmätyöt auttavat viemään opitun käytäntöön ja ohjaavat arjen toiminnoissa.