Luova Vuorovaikutus

Kukoistukseen tähtäävän luovan vuorovaikutuksen motto on: "Luullun ymmärtämisestä kuullun ymmärtämiseen." Luovan vuorovaikutuksen ovat kehittäneet filosofit ja teologit Henry Nelson Wieman ja Charles Palmgren.

Valmennus rakentuu seuraavien dialogin peruselementtien varaan:
  • Selkeä itsensä ilmaiseminen
  • Aktiivinen kuuntelu ja arvostava ymmärtäminen
  • Luova toinen toisten ajatuksille rakentaminen
  • Avoimuus itsestä ja oman toiminnan jatkuva kehittäminen

Käytännön harjoitteet voivat koostua esimerkiksi seuraavista osa-alueista:
  • Arvostava kuuntelu
  • Myönteisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Debatin kääntäminen dialogiksi
  • Vaikea vuorovaikutustilanne sitouttamisen mahdollisuutena