Osaava Esimies

Osaava Esimies  -valmennus kehittää strategista ja operatiivista johtamista itsetuntemuksen, luottamuksen ja aidon kohtaamisen, vuorovaikutustaitojen sekä ihmisten erilaisuuden avulla. Osaava esimies on johdon prosessi, joka kestää ajallisesti puolestatoista vuodesta kahteen vuotta

Ohjelma koostuu seuraavista osista:
•    Tausta-analyysit
-    Tarvekartoitus avainhenkilöhaastatteluilla.
-    Johtamisen ilmapiirin mittaus 360 menetelmällä.
•    Moduuli 1: Ihmistuntemus, tunneäly ja paineen sieto.
•    Moduuli 2: Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä luottamuksen rakentaminen
•    Moduuli 3:  Sitoutumisen vahvistaminen, mentorointi ja coachaus sekä erilaisuus työyhteisössä.
•    Välianalyysi:  Johtamisen ilmapiirin mittaus 360 menetelmällä.
•    Moduuli 4: Korkean suorituskyvyn tiimin rakentaminen, osaamisten johtaminen ja ydinosaamisten määrittely.
•    Moduuli 5: Innovaatioiden johtaminen.
•    Moduuli 6: Jaettu johtajuus.
•    Päätösanalyysi Johtamisen ilmapiirin mittaus 360 menetelmällä.
•    Sparrausistunnot valmennettavien kanssa sisältyvät jokaiseen moduuliin.