Radikaali Yhteistyö

Johdon, työntekijöiden, asiakkaiden ja toimittajien keskinäisen vuorovaikutuksen toimivuus on organisaation keskeinen menestystekijä.

Todellinen yhteistyö tapahtuu ihmisten, ei organisaatioiden kesken. Kyky rakentaa luottamusta paineisissa tilanteissa, ilman pelkoja, luo kestäviä siteitä ja tuottaa luovia ratkaisuja.

Organisaation toimintakulttuuri syntyy ihmisten asenteista ja reaktioista. Jos haluat luoda yhteistyökykyisen organisaation, sinun täytyy lähteä liikkeelle ihmisten asenteiden ja taitojen kehittämisestä.

Jim Tamm'in ja Ron Luyet'in kehittämä Radical Collaboration®  -ohjelma perustuu Will Schutz'in Inhimillinen Tekijä -ajatteluun. Vuorovaikutteisessa ja kokemuksellisessa ohjelmassa keskitytään seuraavien viiden avaintaidon sisäistämiseen:

Yhteistyöasenne: Pyri siihen, että kaikki hyötyvät.

Totuudellisuus: Rakenna rehellisyyden ja avoimuuden ilmapiiriä, jossa ihmisten on turvallista kohdata vaikeita asioita.

Itsetuntemus: Tunne itsesi ja omat puolustusmekanismisi sekä oman käyttäytymisesi vaikutukset.

Ongelmanratkaisu: Hae luovia ratkaisuja, jotka vastaavat eri osapuolten intressejä.

Neuvottelutaidot: Neuvottele tiesi rakentavasti ristiriitojen ja haasteiden läpi.