Tiimien ja esimiesten coaching

Tiimien coaching auttaa hahmottamaan yhteisen tekemisen tärkeysjärjestykset ja menestykseen johtavat tavat toimia. Esimiesten coaching auttaa keskittymään olennaiseen työssä ja yksityiselämässä sekä löytämään tasapainon niiden välille. Floriren coaching perustuu sekä liiketoiminnan että ihmismielen ymmärtämiseen.

Menestys työssä tarkoittaa kykyä keskittyä oikeisiin asioihin, saada tärkeät asiat tehdyiksi ja jalkauttaa muutokset arkeen. Yksi suurimmista haasteista on löytää aikaa pohdinnalle, jota tarvitaan harkittuihin päätöksiin. Strategisen menestyksen aikaansaaminen edellyttää myös kykyä muokata organisaatiokulttuuria yksilön hyvinvointia ja organisaation menestystä tukevaksi.

Tyytyväisyys omassa elämässä tarkoittaa oman tarkoituksen selkiytymistä ja kasvua aitoudessa, tietoisuudessa, itsensä johtamisessa ja nöyryydessä. Riittävän ajan varaaminen itselle ja perheen ihmissuhteille on todellinen haaste esimiehille.

Elämän tasapainossa on kyse menestymisestä työssä, itsestä huolehtimisesta ja hyvien ihmissuhteiden ylläpitämisestä.

Coaching voi toteutua 1-2 tunnin yksilötapaamisina tai noin puolen päivän ryhmätapaamisina.