Miten sinä nukuit viime yönä?

Uni voimavarana -
unikoulu aikuisille

Tutkimusten mukaan työikäisten univaikeudet johtuvat pääosin työhön liittyvistä asioista. Huonosti nukutut yöt lisäävät stressiä, madaltavat sosiaalista kyvykkyyttä ja aiheuttavat kognitiivisia häiriöitä eli heikentävät radikaalisti työssä jaksamista ja siitä suoriutumista. Usein univaikeuksien taustalta löytyy ylivirittyneisyyttä - stressitekijöitä, joita ovat mm. muutokset vuorokausirytmissä, sairaudet, työpaineet, erilaiset traumaattiset kokemukset ja elämäntilanteeseen liittyvät haasteet. Liian usein uniongelmia hoidetaan erilaisilla lääkkeillä, eikä ongelman todelliseen syyhyn puututa.

Uni voimavarana- unikoulu aikuisille on psykoedukatiivinen tapa lähestyä univaikeuksia

Unikoulu toteutetaan 5 - 7 henkilön pienryhmissä, joissa kukin yksilönä ja ryhmässä oppii, tutkii, jakaa tietoa ja omia kokemuksiaan. Kahden tunnin tapaamisia on 6 - 8 kertaa noin kolmen viikon välein.

Teoriaosuuksissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Mitä on "normaali" uni ja luonnollinen vuorokausirytmi
  • Nukkumisvaikeuksien välittömät ja pitkäaikaiset syyt ja seuraukset
  • Unien näkemisen merkitys stressille ja mielenterveydelle
  • Omien vaatimusten vaikutus nukkumiseen
  • Miten voin vaikuttaa itse unen laatuun ja määrään
  • Milloin on syytä hakeutua lääkäriin

Erilaisten rentoutusharjoitusten avulla jokainen löytää itselleen sopivan ja tehokkaan menetelmän rentoutua. Menetelmien avulla selkiytetään ajatuksia, etsitään ja löydetään varsinainen motivaatio sekä univaikeuksien syyt ja rauhoitetaan hereillä pitävät kehää kulkevat ajatukset. Tämän lisäksi tapaamisten aikana opitaan tunnistamaan ne tilat, joissa oma keho on ylivirittynyt ja käyttämään työkaluja hankalan elämäntilanteen työstämiseen.

Unikoulun opettajana toimii Monica Halinen. Monica on antanut yksilöllistä univalmennusta jo 1990-luvulta lähtien ja järjestänyt lukuisia unikouluja sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lisä- ja hintatietoja Uni voimavarana - unikoulusta aikuisille saat osoitteesta monica.halinen@florire.fi tai puhelimitse numerosta +358 40 413 9293.

Mitä jos sinäkin nukkuisit yösi voimavarojasi ladaten?