Enneagrammi

Enneagrammi on vanha itsetuntemuksen väline, jonka nimi ennegrammi tulee kreikankielisistä sanoista ennéa, yhdeksän ja gram, kirjain tai kuvio.

Enneagrammiteorian mukaan ihmisestä löytyy yhdeksän erilaista tyyppiä, numeroa, joilla kaikilla on omanlainen persoonallinen tapansa nähdä maailma ja kohdata muut ihmiset. Enneagrammi on oivallinen työkalu silloin, kun haluamme ymmärtää miksi toimimme kuten toimimme ja miten voimme muuttaa omaa toimintaamme parhaimpaan mahdolliseen suuntaan.

Enneagrammin käyttö laajenee nopeasti maailmalla sekä liike-elämässä että yksityiselämässä, sillä se toimii hyvänä välineenä itsensä ja muiden johtamisessa. Työympäristössä enneagrammi on tehokas väline esimies- ja alaistaitojen, tiimityöskentelyn, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä, tunneälyn käytössä, valmennuksissa, päätöksenteon apuna, valmennuksessa ja caochingissä sekä palautekeskusteluissa. Oman ja  muiden persoonallisuustyyppien tunnistaminen helpottaa kommunikoinnin lisäksi työyhteisön ilmapiiriä ja liiketoiminnan tuloksellisuutta.

Floriren valmentajilla on pitkä ja vankka kokemus ennegrammin käytöstä ja sen tuloksellisuudesta sekä yksilövalmennuksisa että  liike-elämässä.

Lisää käyttämästämme PhD Ginger Lapid-Bogdan "the Ennegram in Business"- ja "Consulting with Enneagram"- menetelmistä voi lukea täältä.