Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili kuvaa johtamisen käytäntöjä konkreettisesi ja mittavasti. Se vertaa yksilöllisiä johtamistapoja maailman parhaisiin käytöntöihin. Profiili on konkreettinen työkalu, joka haastaa arvioimaan omaa käyttäytymistämme ja sitä, millainen vaikutus omalla tavalla toimia on yrityksen tehokkuuteen.

Profiili auttaa ymmärtämään omaa käyttäytymistä ja arvostamaan työyhteisössä muiden erilaisia toimintatapoja.

Lisätietoja DiSC®:stä MLP Oy:n verkkosivuilta.