Integral Coaching valmennukset johdon kehittämisen työkaluna

Integral Coaching valmennusohjelmaa voidaan pitää yhtenä maailman vaativimmista valmennusohjelmista. Syvälle menevässä valmennuksessa muutokset pyritään jalkauttamaan osittain heti osaksi arkea. Valmennettava tunnistaa itsessään asioita ja käyttäytymistapoja, joihin hän ei ole ennen kiinnittänyt huomiota, ja pohjaa valmennusten väliharjoitukset näille uusille havainnoille itsestään.

Valmennuksessa käytetään useita syväluotaavia metodeja ja linssejä asiakkaiden havainnoimisessa. Näitä ovat esimerkiksi Wilberin nelikenttä, kehityslinjat, tietoisuuden tasot, tietoisuuden tilat, enneagrammi, maskuliini/feminiini ja Jim Loehr:in ja Tony Schartz:in energiatasot.

Linssien tuomaa persoonallisuutta ja elämäntilannetta kuvaavan informaation pohjalta valmennettavaa kuljetaan kohti tavoitetta metaforien avulla. Tapaamisten välillä valmennettava tekee itsehavainnointia ja tehtäviä, jotka auttavat muutosten siirtämisessä tehokkaasti arkeen.

Florire Oy on edelläkävijä Integral Coaching:in osalta Suomessa,  sillä kaksi kolmesta Suomeen tähän mennessä sertifioidusta valmentajasta työskentelee yrityksessämme. Keijo Halinen on Integral Master Coach ja Reeta Lehtiniemi Integral Associate Coach.

www.integralcoachingcanada.com