The Human Element®

The Human Element®:in on kehittänyt amerikkalainen psykologi Will Schultz (1925-2002). Schultz kehitti ryhmäkäyttäytymiseen liittyvän teorian FIRO ja syvensi teoriaansa myöhemmin The Human Element® :iksi. Will Schultz:in luomaa yksilön ja organisaation kehittämismallia on menestyksekkäästi käytetty yritysten ja organisaatioiden tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattamisen eri puolilla maailmaa.

The Human Element® keskittyy ihmisen asenteisiin tehokkuuden ja motivaation lisäämiseksi yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden välisessä kanssakäymisessä tavoitteena kukoistavan organisaation luominen. Valmennus kehittää itsetuntemusta, itsetuntoa, viestintätaitoja ja kykyä käsitellä konflikteja yksilöiden välillä. Itsetuntemuksen lisääntyminen mahdollistaa yksilön avoimuuden ja vastuullisuuden ja vähentää pelkoa, tehottomuutta ja omaan käyttäytymiseen liittyviä estoja. Muutoksen myötä olemassa oleviin olosuhteisiin liittyvä pakottava tunne muuttuu yksilön mahdollisuudeksi tehdä tietoisia valintoja.